Taisyklės ir sąlygos

Visos mūsų paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir mūsų įmonės taisyklėmis. Mes garantuojame, kad mūsų paslaugos bus teikiamos profesionaliai ir kokybiškai, kad būtų patenkinti kiekvieno kliento poreikiai. Mes reikalaujame, kad mūsų klientai laikytųsi mūsų taisyklių ir sąlygų.

Pagalba telefonu